Αρχεία γεωγραφικών χαρακτηριστικών αγροτικών ακινήτων προς μίσθωση

Τα παρακάτω αρχεία γεωγραφικών χαρακτηριστικών μπορείτε να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας προκειμένου να τα αξιοποιήσετε για την προβολή των διαθέσιμων προς ενοικίαση αγροτεμαχίων, μέσω εφαρμογών περιήγησης εδάφους, όπως το Google Earth. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με ευκολία να παρατηρήσει την σχετική θέση και την ευρύτερη περιοχή που ανήκουν τα πολύγωνα, που αντιστοιχούν στα προς διαθέση για αγροτική χρήση τεμάχια, ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:

  1. Nomos.kmz => Open With => Google Earth
  2. Στο Υπόμημα "Μέρη" , στο υπομενού "Προσωρινά μέρη" , με επιλογή (check) στο πλαίσιο δίπλα από το αρχείο ανοίγει το σύνολο των πολυγώνων των διαθέσιμων τεμαχίων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας στο χάρτη. Επίσης με επιλογή στην ένδειξη (+) δίπλα από το πλαίσιο του υποφακέλου "Data" ανοίγουν όλοι οι κωδικοί των διαθέσιμων τεμαχίων, και με διπλό click στο κάθε κωδικό πραγματοποιείται ο εντοπισμός του πολυγώνου στον χάρτη. Τέλος τοποθετώντας (αφού σταθεροποιηθεί η εικόνα) τον κέρσορα εντός του πολυγώνου εμφανίζεται κωδικός της μορφής:

    SAL_27 – E = 2,5στρ. – Κ ή (– Γ) που παρέχει τις εξής πληροφορίες:

    • Οι 3 λατινικοί χαρακτήρες Περιφερειακής Ενότητας και ο αριθμός (SAL_27) συνθέτουν τον μοναδικό κωδικό του τεμαχίου της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας.
    • Ο χαρακτήρας Ε = 2,5στρ. προσδιορίζει το εμβαδόν του εμφαινόμενου πολυγώνου σε στρέμματα.
    • Η ένδειξη Κ ή Γ περιγράφει την Αγροτική χρήση του τεμαχίου δηλαδή Κ : Κτηνοτροφική ή Γ : Γεωργική

Η απεικόνιση των πολυγώνων δεν γίνεται στο εθνικό σύστημα γεωαναφοράς, αλλά στο παγκόσμιο σύστημα που υποστηρίζεται από το Google Earth, με συνέπεια να υπάρχει στην απεικόνιση μικρή απόκλιση από την πραγματική τους θέση.

Το κάθε αρχείο γεωγραφικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί σε μία περιφερειακή ενότητα. Μπορείτε αν το επιθυμείτε, να φιλτράρετε τα περιεχόμενα της παρακάτω λίστας, χρησιμοποιώντας τα πλαίσια κριτηρίων που υπάρχουν στην κορυφή της.

Μπορείτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιον από τους τελεστές σύγκρισης (<, <=, >, >=, <> ή =) στην αρχή του κάθε κριτηρίου, ώστε να προσδιορίσετε το είδος της σύγκρισης που θα πραγματοποιηθεί. Για τα πεδία ημερομηνίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μορφή ηη/μμ/εεεε ή ηη/μμ/εεεε ωω:λλ:δδ (π.χ. >=24/01/2010 18:03:00).

Εμφάνιση 81-90 από 170 αποτελέσματα.
Περιφερειακή ΕνότηταΑρχείοΚαταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων
 
Πρέβεζα08/06/2014 - 23:59:59
Πρέβεζα22/06/2014 - 23:59:59
Πρέβεζα22/06/2014 - 23:59:59
Πρέβεζα05/07/2014 - 23:59:59
Πρέβεζα18/10/2014 - 23:59:59
Πρέβεζα02/11/2014 - 23:59:59
Πρέβεζα30/11/2014 - 23:59:59
Πρέβεζα22/01/2015 - 23:59:59
Πρέβεζα08/02/2015 - 23:59:59
Πρέβεζα12/04/2015 - 23:59:59