Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Τηλεφωνική Υποστήριξη της Εφαρμογής "Μίσθωσης Αγροτεμαχίων" λειτουργεί από τις 08:00 έως τις 15:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή στο παρακάτω τηλέφωνο:

 1540

Για τη διατύπωση ερωτημάτων και παραπόνων ή την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Ψηφιακών Αιτημάτων του Υπ.Α.Α.Τ.